แสบ Dangerous Mind

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-92580-1-8
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
A5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แมงมุมบุ๊ก
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
บุรินทร์ วันทาภิรมย์/พัณณ์ชิตา ธนวีร์กิตติโชติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
ENZO
บรรณาธิการ: 
วาสนา นิ่มนวล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แอคทีฟ พริ้น จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แมงมุมบุ๊ก
เครดิตอื่นๆ: 
โหวเหวินหย่ง เขียน / อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี แปล
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ภาพหน้าปกวาดด้วยฝีมือของ ENZO นักวาดชาวไต้หวัน โดยใช้เทคนิคสีน้ำ เราจึงใช้กระดาษที่มีลักษณะขรุขระ เมื่อสัมผัสจะรู้สึกคล้ายผิวของกระดาษวาดเขียน เด็กชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามบนปกหน้าคือตัวละครเอกของเรื่อง ยืนอยู่หลังบานหน้าต่างซึ่งอาจตีความได้ว่ามันคือคุกที่จองจำและบีบบังคับให้ทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการ สีหน้าและแววตาของเด็กชายจึงดูหม่นหมองยากที่จะคาดเดา ต้นตะบองเพชรบนปกหลังก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญในเรื่องด้วย ชื่อเรื่อง “แสบ” ด้านบนปกหน้าถูกตีความและออกแบบโดยนักศึกษาชาวไทย เนื่องจากตัวเอกของเรื่องเป็นเด็กชายที่แสบแบบวัยใส และเปราะบาง ถึงแม้ว่าเรื่องที่เขาทำจะกลายเป็นเหตุน้ำผึ้งหยดเดียวก็ตาม จึงออกแบบตัวหนังสือที่บางเบามีเส้นตามจุดต่างๆ เหมือนกับเงาสะท้อนบนกระจก และใช้เทคนิคปั๊มฟอล์ยเพื่อความเงาคล้ายกระจกมากยิ่งขึ้น