ฝึกไหวพริบ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-101-0032-02-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
216 x 286 มม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ห้องเรียน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
อนุสรณ์ สงวนศิริมงคล
นักวาดภาพประกอบปก : 
จิตรลดา ศรีอดุลย์พันธ์
บรรณาธิการ: 
สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล, ณิชา พีชวณิชย์, ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์
บรรณาธิการบริหาร : 
ศิวโรจน์ ด่านศมสถิต
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ไอเดียในการออกแบบคือปกแต่ละปกต้องตอบสนองให้ตรงกับชื่อหนังสือ เน้นคาแรกเตอร์ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน คู่สีชัดเจน มีการจัดกราฟิกที่มีเอกลักษณ์ อ่านเข้าใจง่าย มองเห็นชัดเจน และดูเป็นชุดเดียวกันกับเล่มสมองไว ฉลาดคิด เสริมไอคิว เชาวน์ไว