หนึ่งเดียวในความทรงจำ โดย พราวพุธ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7735-59-7
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
A5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สาำนักพิมพ์ กรู๊ฟ ฟีล กู๊ด ในเครือบริษัท กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง (GROOVE feel good)
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พินิจ สังสกฤษ
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
พจมาน พงษ์ไพบูลย์
บรรณาธิการบริหาร : 
อรรถรัตน์ จันทรวรินทร์
โรงพิมพ์: 
เอ.พี. กราฟฟิคดีไซน์และการพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิิ่ง / บริษัท กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
ผู้ประสานงานการออกแบบปก : จารุนันท์ ศรีรัตนตรัย, สุลวัณ จันทรวรินทร์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เป็นนวนิยายแนวโรแมนติก ฟีล กู๊ด ที่เน้นเรื่องราวของครอบครัว และความทรงจำในวัยเด็ก จึงนำเสนอภาพทุ่งนา (ฉากในอดีตของเรื่อง) และสิ่งของที่เป๋็นตัวแทนความทรงจำในวัยเยาว์ของตัวละคร