เพนกวินเพื่อนเยอะ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163780263
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
9 x 9.5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาสแอทคิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุชาดา สหัสกุล, สุทธิวรรณ อำพันทรัพย์
นักวาดภาพประกอบปก : 
ยานี เรือนทอง
บรรณาธิการ: 
ธารินี เหลืองอารีพร
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท พร้อมพิมพ์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
นักเขียน : สุทธิวรรณ อำพันทรัพย์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ธรรมชาติของเพนกวินอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่และช่วยเหลือกัน จึงเป็นตัวแทนของเด็กที่เข้ากับเพื่อนได้ดี โทนสีชมพูฟ้ายิ่งช่วยขับให้เห็นบรรยากาศร่าเริงสดใส