กระรอกอ้วน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163780089
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
9 x 9.5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาสแอทคิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุชาดา สหัสกุล, ทะเลดาว
นักวาดภาพประกอบปก : 
กัมปนาท สังข์สร
บรรณาธิการ: 
ทะเลดาว
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
นักเขียน : วัชรินทร์ อำพัน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
กระรอกอ้วนยืนทำหน้าสำนึกผิด ท่ามกลางพี่ๆและแม่ เป็นเประเด็นหลักของเรื่องจึงนำมาใช้เป็นภาพปก รายละเอียดสีหน้าของกระรอกอ้วนจะชวนให้คนอ่านคาดเดาไปว่า มันต้องไปทำอะไรผิดมาแน่ๆ โดยบรรยากาศโทนสียังคงดูสดใส ไม่หม่นเศร้า เพื่อให้เข้ากับเนื้อเรื่องที่สนุกสนาน