เรียนรู้แบบในหลวง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163781123
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
9 x 9.5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาสแอทคิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุชาดา สหัสกุล, สุทธิวรรณ อำพันทรัพย์
นักวาดภาพประกอบปก : 
เฉลิม อัคคะพู
บรรณาธิการ: 
ทศสิริ พูลนวล
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
นักเขียน : ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เด็กเล็กๆ เป็นวัยช่างสังเกต ชอบปั้น ชอบวาด ตื่นเต้นกับทุกสิ่งรอบตัวที่ไม่เคยเห็น จึงนำประเด็นหลักนี้มาเป็นภาพหลัก สื่อถึงความสนุกสนานจากการเล่นขณะเดียวกันก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดโดยไม่รู้ตัว เช่นเดียวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตของพระองค์