จีโน่กับผลไม้สีรุ้ง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163780027
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
8 x 8 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาสแอทคิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุชาดา สหัสกุล, บัญญัติ พันสุรีย์
นักวาดภาพประกอบปก : 
วินิจ ยีสมัน
บรรณาธิการ: 
บัญญัติ พันสุรีย์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท มิชชั่น อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
นักเขียน : อภิรดี มิโดมารุ
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ผลไม้แต่ละสีเมื่อรวมกันจะมีสีเช่นเดียวกับสายรุ้ง เป็นลูกเล่นของภาพที่แฝงไว้ให้เด็กเล็กฝึกสังเกต เพราะโดยธรรมชาติเด็กเล็กช่างสังเกตและสะดุดตากับโทนสีสดใสเสมอ