คำอธิษฐานของโอดูบอน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7591-53-7
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
21 x 14.3 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
กำมะหยี่
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ภัทร เตกิตติพงษ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
ภัทร เตกิตติพงษ์
บรรณาธิการ: 
พรพิรุณ กิจสมเจตน์
บรรณาธิการบริหาร : 
อธิชา มัญชุนากร กาบูล็อง
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์กำมะหยี่
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
"คำอธิษฐานของโอดูบอน" ของ อิซากะ โคทาโร่ แนวคิดในการออกแบบต้องการสื่อสารโดยใช้รูปร่างที่เรียบง่าย โดยสร้างรูปร่างที่สามารถตีความได้กํากวมไม่ชัดเจนนัก แต่เมื่ออ่านจบหรือจับตัวสัญลักษณ์ได้ จะเข้าใจว่าปกนี้หมายถึงหรือเป็นรูปอะไร โดยนําความประทับใจส่วนตัวของผู้ออกแบบที่รู้สึกกับเรื่อง ที่เมื่อเฉลยเรื่องราวแล้วรู้สึกสนุกไปกับการคลี่คลาย และได้รู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นในเรื่องมันมีเหตุผล เพียงแต่เรายังไม่เข้าใจ ตัวปกออกแบบให้เป็นรูปวิวของเกาะในเรื่อง โดยที่ซ่อนสัญลักษณ์ หัวนกเอาไว้บนหน้าปก และเมื่อดูต่อเนื่องระหว่างปกหน้าและปกหลังจะมองเห็นเป็นรูปหุ่นไล่กาตัวเอกของเรื่อง