การเดินทางของพระจันทร์ my watercolor diary 2010-2015

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7422-47-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
16 cm. x 16.6 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
FULLSTOP
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
FULLSTOP และ ศศิ วีระเศรษฐกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
ศศิ วีระเศรษฐกุล
บรรณาธิการ: 
FULLSTOP
บรรณาธิการบริหาร : 
สมคิด เปี่ยมปิยชาติ
โรงพิมพ์: 
Superpixel
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ฟูลสต๊อป
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
การเดินทางของพระจันทร์ my watercolor diary 2010-2015: หนังสือรวบรวมผลงานภาพสีน้ำที่ผ่านมาในช่วง 5 ปี ของศศิ วีระเศรษฐกุล