ข้ามขอบฟ้า ความคิด

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9-786163-981462
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.2x21.4cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ Media Art and Design
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
design, terminalia
นักวาดภาพประกอบปก : 
นันท์ณิชา ศรีวุฒิ
บรรณาธิการ: 
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
บรรณาธิการบริหาร : 
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ Media Art and Design
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ข้ามขอบฟ้า ความคิด จะเป็นการจินตนาการและลดทอน การตีความคำว่าความคิดของตัวเอง ที่ใช้เส้นโค้งที่เป็นไอเดียที่ ให้เส้นวงกลมนั้นค่อยๆขยายแผ่ออกไป สื่อถึงระดับความคิดที่มองได้ถึงมิติที่มันเป็นแนวดิ่ง ที่ความคิดของคนเรานั้นมีลักษณะเป็นชั้นๆคล้ายกับการทับทบความคิดกันแบบชั้นความคิดเชิงประวัติศาสตร์ และแต่ละชั้นความคิดเองนั้นมันยังมีมิติที่เป็นแนวราบด้วยเช่นกัน