ตัวละครทั้งหกตามหานักประพันธ์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-6164061187
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
16 หน้ายก (5 X 7.25 in)
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
อ่านอิตาลี
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
นักวาดภาพประกอบปก : 
ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
บรรณาธิการบริหาร : 
นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ อ่านอิตาลี
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ดึงคาแรกเตอร์มาทำภาพประกอบโดยตั้งใจใช้ลายเส้นอย่างง่าย เพื่อให้ดูเป็นมิตรกับผู้อ่าน เพราะถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะเป็นบทละครคลาสสิค แต่ก็มีความโพสต์โมเดิร์น อันน่าจะถูกจริตกับนักอ่านร่วมสมัย ใช้เทคนิคปั๊มนูน เฉพาะจุดบริเวณเครื่องหน้า (ตา ปาก) เพื่อเน้นคาแรกเตอร์ของตัวละคร

Comments

เหนือ