What Caesar did for my salad: ตำนานอาหารโลก

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-78850-7-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2557
ขนาดรูปเล่ม : 
145 x 210 mm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openworlds
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล (wrongdesign)
นักวาดภาพประกอบปก : 
จากหนังสือ mrs beeton's book of household management
บรรณาธิการ: 
ภูมิ น้ำวล
บรรณาธิการบริหาร : 
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ.openworlds
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
What Caesar did for my salad: ตำนานอาหารโลก คือหนังสือเกี่ยวกับประวัติและตำนานที่มาของอาหารเด่นจากทั่วมุมโลก เนื้อหาสอดแทรกเกร็ดเรื่องเล่า ที่มาที่ไปอันสนุกสนานของเมนูอาหารต่างๆ หลายเรื่องเล่าเล่าต่อกันมานับหลายร้อยปี ผมจึงเลือกใช้ภาพอาหารที่หลากหลาย ทั้งเมนูคาว หวาน และเครื่องดื่มจากหนังสือ mrs beeton's book of household management ภาพประกอบจึงมีความย้อนยุค (สื่อถึงความเก่าแก่ของที่มาของอาหาร) จัดองค์ประกอบแบบ perspective และออกแบบให้ดูคล้ายกับภาพโต๊ะอาหาร วางตำแหน่งมุมมองให้ผู้ที่ได้เห็นรู้สึกถึงการเชื้อเชิญนั่งที่หัวโต๊ะอันเป็นตำแหน่งของคนสำคัญ–ซึ่งก็คือคุณผู้อ่านนั่นเอง

Comments

-