คิดอย่างซามูไร

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-38805-8-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
145 x 210 mm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แสงดาว
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล (wrongdesign)
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
ขวัญนภา นารินคำ
บรรณาธิการบริหาร : 
จรัญ หอมเทียนทอง
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ. แสงดาว
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เนื้อหาของหนังสือเล่าถึงประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในยุคเซนโกคุ การสู้รบกันระหว่างแคว้นต่างๆ แต่ไม่ได้โฟกัสไปที่กลยุทธ์แห่งการศึก เนื้อหาลงลึกถึงการดำรงตนอย่างซามูไร และวิถีแห่งบูชิโดที่ถูกถ่ายทอดสู่สังคมของญี่ปุ่นจวบจนถึงปัจจุบัน ผมจึงหลีกเลี่ยงการใช้ภาพบุคคลใดบุคคลหนึี่ง เพราะต้องการสะท้อนถึงปรัชญาและวิถีอย่างนักรบ ภาพหมวกรบของขุนศึกในยุคเซนโกคุจึงถูกนำมาใช้เป็น key visual บนปก ทิ้งที่ว่างสีขาวและใช้วงกลมสีแดงแทนความเป็นชาติ และวงกลมสีทองวางในตำแหน่งด้านบนของหมวกรบ แทนภาพของความคิด จิตวิญญาน (อย่างบูชิโด) ที่เหล่านักรบและซามูไรยึดถือสูงสุด

Comments

Pink Blue Black Orange's picture

รับรู้ได้ถึงจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น ถ่ายทอดแนวคิดได้ชัดเจน สวยงาม

สุดๆ