Ernest Hemingway: อหังการแห่งชีวิตห้าว

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-388-120-5
สำนักพิมพ์: 
แสงดาว
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ขนาดรูปเล่ม : 
145 x 210 mm
เครดิต
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล (wrongdesign)
บรรณาธิการ: 
ขวัญนภา นารินคำ
บรรณาธิการบริหาร : 
จรัญ หอมเทียนทอง
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ. แสงดาว
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
การออกแบบหนังสือชีวประวัติบุคคลสำคัญนั้นมักจะยืนพื้นด้วยการใช้ภาพ portrait เพราะสามารถสื่อสารได้ตรง กระชับ นอกนั้นภาพถ่าย (portrait) ที่ดีก็สามารถสะท้อนมิติอื่นๆ ของบุคคลผู้นั้นได้อย่างชัดเจน เช่น แววตา สีของเส้นผม ริ้วรอยบนใบหน้า เครื่องแต่งกาย ฯลฯ แต่กับปกหนังสือชีวประวัติเล่มนี้ของ Hemingway ผมคิดว่าลำพังเพียงภาพ ยังสะท้อน character และจิตวิญญาณของ Hemingway ได้ไม่เพียงพอ ความบุกบั่น ความทรนง ความโลดโผนผจญภัย ความเป็นลูกผู้ชาย บุคคลจากยุคสมัยเก่า ฯลฯ ผมพยายามเติมสิ่งเหล่านี้ด้วยการออกแบบ เลือกใช้ typeface ลายมือที่ดิบกร้าน เขียนหวัดกับ Quote ที่บรรณาธิการกำหนดให้ใช้บนปก วางทาบทับลงไปบนภาพ กินพื้นที่ส่วนใหญ่บนปก ทิ้งที่ว่างด้วยใบหน้าของ Hemingway และใช้อักษรแบบพิมพ์ดีดสำหรับข้อความโปรยที่จุดอื่นๆ สื่อถึงงานและชีวิตของนักเขียนที่ชื่อ Ernest Hemingway

Comments

เล่นกับภาพและตัวหนังสือได้น่าสนใจ ดึงดูดสายตา และเชื่อมโยงกับความเป็นหนังสือเกี่ยวกับนักเขียนและวรรณกรรมได้ดี