ความนัยไชนีส

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-406-832-2
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
16.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
afterword
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
Rabbithood Studio
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
ชาดา เตรียมวิทยา
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
บริษัท ธนาเพรส จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
ชัยรัตน์ กิตติคุณผดุง
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ปกของเล่มนี้พัฒนาขึ้นมาหลังจากที่ได้แนวคิดการออกแบบเนื้อในเป็นช่องๆ ก่อน จากนั้นจึงลองพัฒนาให้มีลูกเล่นขึ้น บนความตั้งใจอยากให้เป็นหนังสือแบบเรียนที่ไม่ซ้ำเดิม งานปกยึดเอาอารมณ์ของไพ่นกกระจอกซึ่งเป็นงานออกแบบเฉพาะตัวของชาวจีนที่เน้นตัวอักษรในการสื่อสาร งานออกแบบจึงออกมาหน้าตาเดียวกับเนื้อในเพื่อสื่อสารกับผู้อ่านให้เข้าใจได้ในทันทีว่านี่คือหนังสืออะไร แต่เพิ่มความหนา และใช้สีหลักของไพ่นกกระจอกอันได้แก่สีน้ำเงิน เขียว ขาว และแดง เป็นส่วนประกอบ

Comments

originality

งาม