THE PICTURE OF DORIAN GRAY

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-92081-1-2
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14 x 20.5 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มูลนิธิหยดธรรม
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
Rabbithood Studio
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
รวิวาร โฉมเฉลา
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
มูลนิธิหยดธรรม
ผู้จัดพิมพ์: 
มูลนิธิหยดธรรม
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ความที่เป็นหนังสือคลาสสิกมีคนพิมพ์มาแล้วหลายยุคหลายสมัย ในประเทศไทยเองก็เคยมีฉบับก่อนหน้านี้ เมื่อลองค้นคว้าดูก็พบว่าปกส่วนใหญ่ของนิยายเรื่องนี้ใช้วิธีการสะท้อนความฟอนเฟะของมนุษย์และสังคม โดยรอบด้วยภาพเขียน ความฟอนเฟะ ด้านมืด สื่อสารความหมายของเรื่องมายาวนาน เราอยากหลีกเลี่ยงภาพจำดังกล่าว จึงพยายามค้นหาการสื่อสารเนื้อหาของเรื่องใหม่จนพบว่า ตัวละครของในเรื่องนั้นมีชีวิตอยู่ในช่วงยุควิคทอเรียน จึงหยิบเอาชิ้นส่วนของแพทเทิร์นเสื้อผ้า ในยุคนั้นมาเป็นตัวแทนการอธิบายเปลือกที่ห่อหุ้มมนุษย์ คิดเอาว่าน่าจะสื่อสารถึงความฟอนเฟะที่อยู่ภายในได้เช่นกัน จากนั้นจึงนำเอาชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านั้นมาประกอบร่างขึ้นใหม่ให้ดูเป็นหน้าคนที่พิลึกพิลั่น ขณะที่ขั้นตอนการพิมพ์ก็ใช้เทคนิคปั้มจมชิ้นส่วนเหล่านั้นให้ดูลึกลงไปคล้ายหน้าตาของปีศาจที่อยู่เบื้องหลังมนุษย์

Comments

สวย