New Heart New World

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-393-013-2
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
17x24 ซม
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัทอุ๊คบีจำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
Studio Dialogue
นักวาดภาพประกอบปก : 
อนุวัฒน์ ขาวมานิตย์
บรรณาธิการ: 
Studio Dialogue
บรรณาธิการบริหาร : 
Studio Dialogue
โรงพิมพ์: 
หจก.ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทอุ๊คบีจำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือ New Heart New World 2 เป็นหนังสือรวมบทสัมภาษณ์จากผู้คนหลากหลายอาชีพ หลากหลายมุมมองถึงแนวคิดในการใช้ชีวิต Studio Dialogue ลงสัมภาษณ์บุคคลทั้ง 26 คน ซึ่งจากการทำเนื้อหาทำให้ได้คอนเซ็ปต์ในการดีไซน์หนังสือเล่มนี้ว่าถ้าแต่ละคนมีแนวคิดในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน อาร์ตไดเร็กชั่นก็อาจจะไม่ต้องเรียบเฉยตามความหมายของหนังสือปรัชญาเสมอไป เลย์เอาต์และภาพประกอบจึงเปลี่ยนไปตามรูปแบบชีวิต พยายามส่งความรู้สึกผ่านภาพและตัวอักษรเพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้สึกเหมือนกำลังนั่งต่อหน้าบุคคลทั้ง 26 และฟังการสัมภาษณ์นี้ด้วยตัวเขาเอง