หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ : สวนญี่ปุ่น

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7767-31-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2557
ขนาดรูปเล่ม : 
6.45 x 9 นิ้ว (16.2 x 23 เซนติเมตร)
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สารคดีภาพ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
จิรายุ พงส์วรุตม์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
จำนงค์ ศรีนวล
บรรณาธิการบริหาร : 
จำนงค์ ศรีนวล
โรงพิมพ์: 
บริษัททวีวัฒน์การพิมพ์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สารคดีภาพ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
สวนญี่ปุ่นเป็นสวนที่กระตุ้นสัมผัสทั้งห้าของผู้เข้าใช้มากกว่าแค่เปิดมุมมองเท่านั้น สวนไม่สมบูรณ์ในตัวเองแต่จะเน้นเปิดช่องว่าง (ทั้งรูปธรรมและนามธรรม) ที่ผู้เข้าชมจะเติมเต็มด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้เปิดพื้นที่ว่างทั้งในแง่ของตัวอักษรและในแง่ภาพเพื่อให้ผู้อ่านได้กระตุ้นผัสสะของตนเอง เกิดหนังสือเล่มที่เป็นของผู้อ่าน มิใช่ของผู้เขียน