ัคัทซึชิคะ โฮะคุไซ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-90449-0-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2552
ขนาดรูปเล่ม : 
5 ½ x 7 1/4 นิ้ว (14 x 18.4 เซนติเมตร)
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สารคดีภาพ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
จำนงค์ ศรีนวล
บรรณาธิการบริหาร : 
จำนงค์ ศรีนวล
โรงพิมพ์: 
ทวีวัฒน์การพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สารคดีภาพ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ในวัฒนธรรมหนังสือของญี่ปุ่นสมัยเก่า หนึ่งในวิธีการพับกระดาษเพื่อเย็บเล่มที่นิยมที่สุดคือการพับแบบ “เซ็นปุโย” แม้จะต้องใช้กระดาษมากแต่มีจุดเด่นตรงที่สามารถพิมพ์ได้โดยไม่ต้องกังวลผลจากการพิมพ์ทะลุมายังอีกหน้าหนึ่ง และช่วยลดการสูญเสียจากการพิมพ์หลายครั้ง ผลของการพับแบบนี้ทำให้หนังสือเก็บได้ทนนาน มีคุณภาพการพิมพ์ที่ดี จึงได้นำการพับแบบนี้มาใช้เพื่อสื่อถึงวัฒนธรรมหนังสือแบบญี่ปุ่นแบบหนึ่งด้วย