อยู่เมืองดัดจริต ชีวิตต้องป๊อป

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-92424-0-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
17 ซม. x 23 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แบลง เปเปอร์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สถิตย์ แหลมกล้า
นักวาดภาพประกอบปก : 
ประกิต กอบกิจวัฒนา
บรรณาธิการ: 
กษมา สัตยาหุรักษ์
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ. แบลง เปเปอร์
เครดิตอื่นๆ: 
ภาพประกอบ ประกิต กิจกิจวัฒนา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หลายปีที่ผ่านมาสังคมไทยมีความขัดแย้งทั้งความคิดและการกระทำอย่างหนักหน่วง มีการใช้ความรุนแรงทั้งจากร่างกายและวาทะกรรมเข้ามาตัดสินปัญหาทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และแม้แต่ในวงการศิลปะ ผลงานชิ้นนี้จึงสะท้อนความย้อนแย้งทางความคิดและการกระทำของคนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยใช้ภาพคนสวมชุดเรียบง่ายด้วยโทนสีเทาเหมือนภาพที่ถูกถ่ายด้วยเครื่องถ่ายสำเนาให้เป็นตัวแทนของคนเมือง วางอยู่บนพื้นหลังสีชมพูสด แล้วนำแบบตัวอักษรอันเป็นอัตลักษณ์ของเจ้าของเพจอยู่เมืองดัดจริตชีวิตต้องป๊อปแทนศีรษะ โดยใช้สีคู่สีตรงข้ามของตัวอักษรกับพื้นหลังมาปะทะกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดและซุ่มเสียงของความขัดแย้งที่นำเสนอในเชิงประชดประชัน เสียดสี เป็นการนำสองสิ่งที่ไม่น่าอยู่ด้วยกัน มาอยู่ด้วยกัน

Comments

เด็ด