New Design Condominium | Thailand

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7800-35-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
180x270 mm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ลายเส้น พับบลิชชิ่ง
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ปิยพงศ์ ภูมิจิตร
บรรณาธิการ: 
สุพิชชา โตวิวิชญ์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
โรงพิมพ์: 
Tiger Printing
ผู้จัดพิมพ์: 
ลายเส้น พับบลิชชิ่ง
เครดิตอื่นๆ: 
ออกแบบจัดวางหน้า - ปิยพงศ์ ภูมิจิตร , พีร์ภัทร บรรพบุตร
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
โครงสร้างหนังสือเล่มนี้ล้อมาจากอาคารสูง ด้านนอกของหนังสือตั้งใจให้เหมือนกับเป็น facade ของอาคารตอนกลางคืน ส่วนด้านในใช้การเล่าเรื่องผ่านระบบเลขหน้าที่เหมือนกับลิฟท์โดยสาร เดินทางจากหน้าแรก (ชั้นล่าง) ค่อยๆ ไต่ขึ้นไปหน้าสุดท้าย (ชั้นบนสุด) เปิดมาแต่ละชั้นก็จะเจอแต่ละโปรเจ็คต์ ปรับความกระด้างของภาพอาคารท้ังภายในและภายนอกด้วยการใช้กระดาษปอนด์ wood free ในส่วนของบทสัมภาษณ์สถาปนิกและเจ้าของโครงการเปลี่ยนมาใช้กระดาษอีกเนื้อเพื่อให้เห็นความแตกต่างของแต่ละ section อย่างชัดเจน