New Design Condominium | Thailand

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7800-35-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
180x270 mm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ลายเส้น
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ปิยพงศ์ ภูมิจิตร
บรรณาธิการ: 
สุพิชชา โตวิวิชญ์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
โรงพิมพ์: 
Tiger Printing
ผู้จัดพิมพ์: 
ลายเส้น พับบลิชชิ่ง
เครดิตอื่นๆ: 
ออกแบบจัดวางหน้า - ปิยพงศ์ ภูมิจิตร , พีร์ภัทร บรรพบุตร
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
โครงสร้างหนังสือเล่มนี้ล้อมาจากอาคารสูง ด้านนอกของหนังสือตั้งใจให้เหมือนกับเป็น facade ของอาคารตอนกลางคืน โดยเลือกใช้วิธีพิมพ์ offset และไดคัทและเจาะทะลุส่วนที่เป็นช่องแสงของภาพหน้าต่างของอาคารบางส่วนให้เห็นส่วนที่เป็นปกด้านในสีเหลือง ลดความกระด้างของภาพ facade ด้วยการใช้กระดาษเนื้อปอนด์ที่ไม่เคลือบในการพิมพ์แจ็คเก็ต.

Comments

elaboration

เท่ๆ

มีการเพิ่มมิติการทำหน้าที่ของปกหนังสือ สื่อถึงเนื้อหาข้างในได้น่าสนใจ