Sense

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7800-70-7
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
24X35 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Li-Zenn Publishing Limited
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
นักวาดภาพประกอบปก : 
สรัล ตั้งตรงสิทธิ์
บรรณาธิการ: 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
บรรณาธิการบริหาร : 
พิชัย วงศ์ไวศยวรรณ
โรงพิมพ์: 
Tiger Printing (Hong Kong)
ผู้จัดพิมพ์: 
ลายเส้น พับบลิชชิ่ง
เครดิตอื่นๆ: 
Idea&Design Direction: กฤษณะ ธนะธนิต แนวคิดการออกแบบปก: ยิ่งยศ จารุบุษปายน ปิติพงศ์ อมรวิรัตน์สกุล
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ปก Sense หนังสือรวบรวมผลงานในรอบ 30 ปี ถูกออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่สะดุดตาเมื่ออยู่บนชั้นหนังสือประเภทสถาปัตยกรรม โดยใช้เพียงโลโก้ไทป์ SENSE ของหนังสือที่เป็นฟอนต์อัตลักษณ์องค์กรชิ้นใหม่ของสถาปนิก 49 ที่มีความพร่าเลือนทางสายตา แต่ถูกขับเน้นด้วยเทคนิคพิเศษที่มีความแววเมื่อต้องแสง เหมือนกับความรู้สึกทางสถาปัตยกรรมที่เป็นแนวคิดหลักของหนังสือ ที่บางครั้งอาจมองไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่า แต่อาจด้วยประสาทสัมผัสนั่นเอง ใช้สีเทาที่แสดงถึงความเป็นสากลและเป็นกลาง กราฟิกรองลงมาที่ใช้คือตัวแท่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์องค์กรชิ้นใหม่เช่นกัน

Comments

เลือน