How to be a good design manager (Episode 2)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7800-66-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
13.2x18.7 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ลายเส้น พับบลิซชิ่ง
บรรณาธิการ: 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
โรงพิมพ์: 
SUPERPIXEL
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท ลายเส้น พับบลิซชิ่ง จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หน้าปกออกแบบโดยหยิบยืมองค์ประกอบที่อยู่ใน instruction diagram ต่างๆ มาสื่อสารเนื้อหาตามชื่อหนังสือ เนื้อหาภายในออกแบบให้หัวข้อในประเด็นต่างๆ ให้อ่านและเข้าใจง่าย มีลักษณะเป็น bullet point ที่กระชับ ทำให้เห็นประเด็นต่างๆ ในโครงสร้างของเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น