ปฏิวัติบริโภค: จากสิ่งของฟุ่มเฟือยมาสู่สิ่งจำเป็น

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-315-891-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 x 21 cm. (16 หน้ายกพิเศษ)
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ศยาม
บรรณาธิการ: 
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
บรรณาธิการบริหาร : 
ชานน จงประสพมงคล
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
แบบตัวอักษร: Ton TH โดย สมิชฌน์ สมันเลาะ
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ตัวอักษร "ปฏิวัติบริโภค" ออกแบบให้เหมือนเป็นสินค้าที่ถูกบรรจุอยู่ในกล่อง เลือกใช้แบบตัวอักษรที่ดูอ้วน เทอะทะเพื่อสื่อถึงเรื่องการบริโภค เส้นที่อยู่รอบกล่องคล้ายเปลือกที่หุ้มเป็นชั้นๆ โดยเลือกใช้สีโทนลูกกวาดคล้ายกับผลิตภัณฑ์พลาสติกราคาถูกๆ ที่ผลิดขายเป็นจำนวนมากๆ

Comments

แนว