ลอนดอนซ่อนเงื่อน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-02-1500-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3x21.4 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ประภาพร ประเสริฐโสภา
บรรณาธิการ: 
นันท์ชนก คามชิตานนท์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ออกแบบปกให้ภาพรวมโทนสีดำ ลึกลับ มืดหม่น มีคราบเลือด เพื่อสื่อเนื้อหาของหนังสือที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรม ปกหลังมีสัญลักษณ์ของลอนดอนซึ่งเป็นสถานที่หลักของเรื่องนี้ ออกแบบฟ็อนต์ภาษาอังกฤษให้เชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งของกราฟฟิกปก และเน้นที่ชื่อเรื่องภาษาไทยด้วยสีแดงบางคำเพื่อให้เด่นขึ้นมา เลือกใช้กระดาษเท็กซ์เจอร์ที่ไม่มัน วาว เพื่อคุมโทนของเนื้อหา

Comments

มืด