THE LAST HERO

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163271389
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
11.5 x 16.5 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
อะบุ๊ก
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
บพิตร วิเศษน้อย
นักวาดภาพประกอบปก : 
วีระยุทธ คงเทศน์
บรรณาธิการ: 
วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
บรรณาธิการบริหาร : 
ภูมิชาย บุญสินสุข
โรงพิมพ์: 
บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
THE LAST HERO เป็นหนังสือชีวประวัติของ สืบ นาคเสถียร ผู้เปรียบเสมือนฮีโร่ของวงการสิ่งแวดล้อมไทย ปกจึงใช้เป็นสีเขียวเพื่อแทนสัญลักษณ์ของผืนป่า ใช้รูปคุณสืบในรูปแบบของรูปปั้นเพื่อสื่อถึงการยกย่องบุคคล และลงเส้นฟอยล์เงินที่ตัว S ซึ่งเป็นอักษรย่อของชื่อคุณสืบ เพื่อสื่อถึงความพรีเมียมของหนังสือ