ในยุคอวสาน กรุงศรีฯ ไม่เคยเสื่อม

ข้อมูลหนังสือ
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ประภาพร ประเสริฐโสภา
Graphic Designer (Cover): 
นักรบ มูลมานัส
นักวาดภาพประกอบปก : 
นักรบ มูลมานัส
บรรณาธิการ: 
ศ.ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
นำภาพหลักฐานความรุ่งเรืองในหลากหลายด้านของกรุงศรีอยุทธยาตอนปลายมาร้อยเรียงผนวกด้วยการปั้มฟอยล์ทอง เพื่อเน้นย้ำสมมตุฐานาที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอ