อยุธยาในย่านกรุงเทพฯ ศิลปกรรมที่สัมพันธ์กับแม่น้ำลำคลอง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740215943
ขนาดรูปเล่ม : 
162 x 240 x 20 มม.
เครดิต
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ประภาพร ประเสริฐโสภา
Graphic Designer (Cover): 
นักรบ มูลมานัส
นักวาดภาพประกอบปก : 
นักรบ มูลมานัส
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ภาพพระปรางค์สมัยอยุธยานำมาจากหนังสือเก่าที่ชาวตะวันตกบันทึกเรื่องประวัติศาสตร์ไทย พระปรางค์ดดังกล่าวรายล้อมอยู่ด้วยอาคารร่วมสมัยในกรุงเทพฯ สื่อถึงร่องรอยสถาปัตยกรรมยุคกรุงศรีอยุธยาที่ยังคงหลงเหลือแทรกซึมอยู่ในเมืองหลวง