เลื่อย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-8179-00-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
11.2x18.5 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Commonbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
Graphic Designer: 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
Graphic Designer (Cover): 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
อุเทน มหามิตร
บรรณาธิการ: 
ชญานี ขุนกัน
บรรณาธิการบริหาร : 
กฤษณะพล วัฒนวันยู
โรงพิมพ์: 
หจก. ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
Commonbooks
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
สีน้ำเงินเข้มของหน้าปกแทนบรรยากาศของโลกใต้น้ำ องค์ประกอบทั้งหมดจัดให้มีลักษณะลอยเคว้งคว้างไร้ระเบียบขณะเดียวกันก็คงความเรียบง่ายเอาไว้ ชื่อหนังสือที่สันออกแบบให้ล้อไปกับคำว่า 'เลื่อย' ซึ่งเป็นชื่อหนังสือทำให้เราไม่สามารถเห็นคำสมบูรณ์ทั้งหมดเพราะตัวอักษรเหมือนจะถูกหั่นออกเป็นชิ้นๆ