และแล้วความรู้สึก 'ร่วมสมัย' ก็ปรากฏ: ศิลปะร่วมสมัย 101

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-91192-9-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
11.8x18 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Commonbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
Graphic Designer: 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
Graphic Designer (Cover): 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
บรรณาธิการ: 
ชญานี ขุนกัน
บรรณาธิการบริหาร : 
กฤษณะพล วัฒนวันยู
โรงพิมพ์: 
หจก. ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
Commonbooks
เครดิตอื่นๆ: 
ผลงานศิลปะที่ปรากฎที่หน้าปกคือภาพเขียน Super(M)art Bangkok Survivor (2004-2015) ของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ภาพปกเป็นรูปกลุ่มคนกำลังยืนดูผลงานภาพเขียนที่มีชื่อว่า Super(M)art Bangkok Survivor (2004-2015) ของ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล โดยจัดองค์ประกอบภาพทั้งหมดให้ใบหน้าของ มณเฑียร บุญมา (1953-2000) ศิลปินที่ทำงานศิลปะร่วมสมัยคนสำคัญของไทยเป็นศูนย์กลางของภาพ