จับตาย! วายร้าย Error Identification Password Unlocker

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786160831791
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
187 x 257 x 10 มม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
Graphic Designer (Cover): 
ชนาภา ตัตวภัทร
บรรณาธิการ: 
นฤมล เครือวัลย์
บรรณาธิการบริหาร : 
กนิษฐ์ พรหมเสน
โรงพิมพ์: 
บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แนวคิด ซีรีย์นี้ใช้แมวมาเป็นตัวเอก ให้ความรู้สึกปราดเปรียวแบบ "จับตายวายร้าย" แต่เน้นความน่ารัก เอาในกลุ่ม taget ที่เป็นวัยรุ่น -