Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future หุ่นยนต์ผงาด: เทคโนโลยีและภัยแห่งอนาคตที่ไร้งาน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-93076-2-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
5.63*8.25 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Salt Publishing
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
Salt Publishing
Graphic Designer: 
น้ําใส ศุภวงศ์
Graphic Designer (Cover): 
น้ําใส ศุภวงศ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
น้ําใส ศุภวงศ์
บรรณาธิการ: 
ฐณฐ จินดานนท์
บรรณาธิการบริหาร : 
โตมร ศุขปรีชา, ทีปกร วุฒิพิทยามงคล, สฤณี อาชวานันทกุล, สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์, แอลสิทธิ์ เวอร์การา, สุธรรม ธรรมรงค์วิทย์
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
Salt Publishing
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือแสดงภาพความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เร่งเร็วแบบยกกำลัง ด้วยกราฟรูปตัวSที่ต่อกันไปเรื่อยๆ ส่วนชันของตัวSคือช่วงเวลาของการพัฒนาแบบก้าวกระโดด และหยุดชะงักลงตรงส่วนโค้งเมื่อเทคโนโลยีนั้นไปถึงทางตัน และSตัวถัดไปก็คือการมาถึงของเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเหนือกว่า ต่อกันเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ปกหนังสือเล่มนี้จึงใช้กราฟรูปตัวSนี้มาเรียงต่อกัน เกิดเป็นภาพคล้ายคลื่น ซึ่งคลื่นก็เปรียบเหมือนการมาถึงของภัยที่พร้อมจะกวาดล้างอะไรก็ตามที่ขวางหน้า