เจาะศัพท์ TOEIC ตรงเว่อร์ ท่องน้อย แต่ออกสอบเยอะ ได้คะแนนสูงปรี๊ด!! by ครูโตโน่ TOEIC Vocab Fit & Fun

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786160830909
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
145 x 210 x 14 มม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
Graphic Designer (Cover): 
ชนาภา ตัตวภัทร
บรรณาธิการ: 
ปิยะดา น้อยผา
บรรณาธิการบริหาร : 
กนิษฐ์ พรหมเสน
โรงพิมพ์: 
บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ความหมายตรงกับบริบท TOEIC ที่สุด!!! ใช้เล่มนี้แทน Dictionary ได้เลย แนวคิดคือให้ความรู้สึกครบจักรวาล แต่ยังใช้สีสันที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้