Isaac Newton ไอแซก นิวตัน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-93076-1-7
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
5.63*8.25 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Salt Publishing
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
Salt Publishing
Graphic Designer: 
น้ําใส ศุภวงศ์
Graphic Designer (Cover): 
น้ําใส ศุภวงศ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
น้ําใส ศุภวงศ์
บรรณาธิการ: 
พรกวินทร์ แสงสินชัย
บรรณาธิการบริหาร : 
โตมร ศุขปรีชา, ทีปกร วุฒิพิทยามงคล, สฤณี อาชวานันทกุล, สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์, แอลสิทธิ์ เวอร์การา, สุธรรม ธรรมรงค์วิทย์
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
Salt Publishing
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงผลงานมากมายและหลากหลายมุมในชีวิตของนิวตัน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพจำแรกที่ทุกคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นแอปเปิลหล่น แต่เพื่อไม่ให้สัญลักษณ์ที่ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านี้น่าเบื่อเกินไป รูปร่างของแอปเปิลบนปกจึงอยู่ในลักษณะที่เคลื่อนไหวจนเกือบเป็นรูปนามธรรม แตกต่างจากภาพแอปเปิลที่คุ้นตา ขณะเดียวกันก็แสดงถึงกฏการเคลื่อนที่ ผลงานอันโด่งดังของนิวตันด้วย