อยากชวนเธอไปอำผี

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740215721
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 ซม. x 18.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
Graphic Designer: 
ประภาพร ประเสริฐโสภา
Graphic Designer (Cover): 
นันท์ณิชา ศรีวุฒิ
นักวาดภาพประกอบปก : 
นันท์ณิชา ศรีวุฒิ
บรรณาธิการ: 
มณฑล ประภากรเกียรติ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เนื้อหาในเล่มเกี่ยวกับวิทยาศาตร์ที่อ่านง่าย สนุก จึงออกแบบโดยใช้เป็นภาพประกอบที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายขึ้น วาดกิมมิกที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์