สาปศิลป์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740215813
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
12.4 ซม. x 18.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
Graphic Designer: 
ประภาพร ประเสริฐโสภา
Graphic Designer (Cover): 
นันท์ณิชา ศรีวุฒิ
นักวาดภาพประกอบปก : 
นันท์ณิชา ศรีวุฒิ
บรรณาธิการ: 
โมน สวัสดิ์ศรี
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เรื่องสั้นสะท้อนเบื้องลึกของมนุษย์ ผ่านการเล่าเรื่องจากบริบทของงานศิลปะในแต่ละรูปแบบ ออกแบบโดยให้เหมือนงานศิลปะเพ้นท์สีนำ้ จัดวางชื่อเรื่องโดยซ้อนทับ กระจัดกระจายไปกับภาพสีน้ำ เพื่อเชื่อมโยงไปในทางเดียวกันกับแนวความคิดของเนื้อหาในเล่ม เลือกกระดาษที่พิมพ์ให้มีพื้นผิวเหมือนกระดาษวาดรูป