ประชานิยม: ความรู้ฉบับพกพา

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786169306801
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
11.8 x 18.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
bookscape
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ยุทธภูมิ ปันฟอง
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
สำหรับการออกแบบหนังสือชุด very short introduction ตั้งใจทำให้เห็นชัดเจนว่าเป็นชุดเดียวกันกับเล่มอื่นๆ ที่จะออกตามมา ใช้พื้นหลังสีขาวเพื่อเน้นให้ภาพโดดเด่นและยังให้ความรู้สึก modern ในเวลาเดียวกัน โดยเน้นจุดเด่นไปที่คำว่า vsi ทีเป็นชื่อซีรี่ส์ของหนังสือชุดนี้ ใช้ชุดสีที่สื่อถึงเนื้อหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละเล่ม ผสมกับ object เพื่อสื่อสารแนวคิดหลักของเล่มนั้นๆ เนื้อหาของเล่มนี้เกี่ยวกับประชานิยมซึ่งเป็นแนวคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชน จึงเลือกใช้โทนสีที่สื่อถึงการต่อต้านและใช้รูปมือแทนความหมายของคำว่าประชานิยม