Designing Your Life: คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786169306863
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
bookscape
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ยุทธภูมิ ปันฟอง
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือพูดถึงการออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการคิดอย่างนักออกแบบ จึงออกแบบปกโดยเล่นกับชื่อหนังสือ จัดวางรูปทรงต่างๆ ให้เป็นตัวอักษร เปรียบเหมือนตัวอักษรเหล่านี้ถูกออกแบบขึ้นมา แล้วใช้ชุดสีที่ทำให้รู้สึกถึงการสร้างสรรค์ ใช้ภาพของเข็มทิศแทนความหมายเรื่องการค้นหาตัวตน