China 5.0: สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786169306856
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
bookscape
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ยุทธภูมิ ปันฟอง
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือบอกเล่าเรื่องราวของ สีจิ้นผิง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ai ในจีน การออกแบบจึงนำสามสิ่งนี้มาวางซ้อนกันให้เกิดความน่าค้นหาในหลากหลายแง่มุม ภาพสีจิ้นผิง+มังกรแทนความหมายของเศรษฐกิจ รหัส 01 แทนความเป็น ai และใช้โทนสีที่สื่อถึงความเป็นจีนอย่างแดงและทอง โดยลดโทนลงมาเพื่อให้ภาพดูคลาสสิกมากขึ้น