ทรราชย์เทคโนแครต: โลกการพัฒนาใต้เงาเผด็จการ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167885674
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openworlds
Graphic Designer: 
ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
Graphic Designer (Cover): 
ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
The Tyranny of Experts วิพากษ์การพัฒนาที่สั่งการจากเบื้องบน โดยละเลยเสียงของคนเล็กคนน้อยที่มักได้รับผลกระทบจากนโยบายเต็มๆ องค์ประกอบทางการออกแบบจึงใช้ความเปรียบต่าง (contrast) ทางขนาด โดยใช้องค์ประกอบทางเรขาคณิตง่ายๆ เพื่อสื่อถึงความไร้อารมณ์ร่วม ไร้ความรู้สึก ของการออกนโยบายโดยผู้เชี่ยวชาญ