THE GOD FATHER

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740216087
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 ซม. x 21.4 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
Graphic Designer: 
ประภาพร ประเสริฐโสภา
Graphic Designer (Cover): 
ประภาพร ประเสริฐโสภา
บรรณาธิการ: 
เฉลิมพล แพทยกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เล่มนี้เนื้อหาเกี่ยวกับเจ้าพ่อมาเฟียเชื้อสายอิตาเลียน ซึ่งเป็นหนังสือคลาสสิก เบสต์เซลเลอร์ พิมพ์มาหลายครั้ง สำหรับพิมพ์ครั้งนี้ออกแแบบโดยให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น ฉีกภาพเดิมของพิมพ์ก่อนๆ แต่ยัังคงเน้นไปที่ชื่อเรื่อง the God Father ซึ่งเป็นชื่อที่จดจำ ใช้กราฟฟิกคาแรคเตอร์ของตัวละครหลัก ดอน วีโต้โดยที่เจาะทับชื่อคนในครอบครัว เปรียบเสมือนผู้ควบคุม ดูแล โทนสีใช้สีที่สื่อถึงเชื้อชาติอิตาเลียนของตัวละคร ใช้เทคนิคการพิมพ์สองด้านและไดคัทมาเสริมไอเดียของการออกแบบที่จะนำเสนอคือ ทุกคนอยู่ในโลกใต้ดินภายใต้อำนาจการควบคุมของดอน วีโต้