ปัญญา ชา จีน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7982-02-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 cm x 17.1 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
StudiOPEN
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
บรรณาธิการบริหาร : 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ปัญญา ชา จีน ถ่ายทอดภูมิปัญญาของมหาปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ของจีนในยุคบุรพกาล ภาพปกที่เลือกมาให้อารมณ์ของภาพวาดพู่กันจีนสมัยก่อน แสดงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย กลมกลืนกับสรรพสิ่ง ซึ่งมักปรากฏอยู่ในปัญญาและปรัชญาของมหาปราชญ์จีน โดยเฉพาะสายเต๋า หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Mini Classic Series ของสำนักพิมพ์ ชุดหนังสือที่มุ่งมั่นนำเสนอภูมิปัญญาจากโลกตะวันออก การออกแบบจึงสอดคล้องต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียวกันกับเล่มอื่นๆ เช่น เยิรเงาสลัว และขลุ่ยไม้ไผ่