เศรษฐศาสตร์พันลึก: เรื่องผิด-ถูกของศาสตร์แห่งความสิ้นหวัง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167885643
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openworlds
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ยุทธภูมิ ปันฟอง
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ชื่อโปรยรองของหนังสือที่บอกว่า “เรื่องผิด-ถูกของศาสตร์แห่งความสิ้นหวัง” เป็นประโยคที่สรุปใจความของหนังสือได้อย่างดี จึงนำประโยคนี้มาสื่อสารเป็นภาพปก โดยใช้สัญลักษณ์กากบาทแทนความหมาย “ผิด” และวงกลมแทนความหมาย “ถูก” วางองค์ประกอบให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของความหมายนี้ โดยมีวงกลมสีเขียวเป็นตัวแทนความไม่เข้าพวก เหมือนสิ่งที่ผู้เขียนตั้งใจจะบอกถึงเศรษฐศาสตร์ในหนังสือเล่มนี้