อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167885629
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openworlds
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ยุทธภูมิ ปันฟอง
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
การออกแบบเป็นการนำความหมายของคำว่า internet of things มาเป็นจุดสำคัญ โดยใช้เส้นและจุดสร้างให้เห็นถึงการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน วางองค์ประกอบทางฝั่งซ้ายของปกให้รู้สึกถึงความไม่สิ้นสุดและยิ่งใหญ่ของโลก internet