ราชสำนักรัชกาลที่ 6

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9 789740 216018
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
16.3x24 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
Graphic Designer: 
นุสรา สมบูรณ์รัตน์
Graphic Designer (Cover): 
นุสรา สมบูรณ์รัตน์
บรรณาธิการ: 
อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ราชสำนักรัชกาลที่ 6 เป็นยุคที่ขนบในราชสำนักมีการผสานตะวันออกและตะวันตกอย่างชัดเจน จึงนำแนวคิดนี้มาออกแบบปกโดยนำพระบรมสาทิสลักษณ์มาทำเให้เป็นลายภาพพิมพ์ วางลงในกรอบแบบศิลปะตะวันตกเลียนแบบการเจาะผนังเพื่อนำรูปปั้นบุคคลที่เป็นที่เคารพ