วัด-วัง ในพระราชประสงค์พระจอมเกล้าฯ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9 789740 215882
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
16.3x24 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
Graphic Designer: 
นุสรา สมบูรณ์รัตน์
Graphic Designer (Cover): 
นุสรา สมบูรณ์รัตน์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
มณฑล ประภากรเกียรติ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
วัด-วัง ในพระราชประสงค์พระจอมเกล้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ในสมัย ร.4 โดยสถาปัตยกรรมพระราชนิยมในสมัย ร. 4 ที่พบเห็นได้ทั่วไป คือ ประตูซุ้มยอดทรงมงกุฎ ที่สื่อในเชิงสัญลักษณ์ถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ จึงนำรูปพระทวารเทเวศน์รักษา มาเป็นองค์ประกอบหลักของปก โดยนำเส้นมาบังส่วนประกอบทั้งด้านซ้ายและขวาและยอดมงกุฎยังโดดเด่น นอกจากนี้เลือกใช้สีส้มเป็นชื่อหนังสือ เพราะเป็นสีประจำพระองค์