เผด็จการวิทยา

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740216216
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 ซม. x 21.4 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
Graphic Designer: 
วีระวัฒน์ ปัญญามัง
Graphic Designer (Cover): 
วีระวัฒน์ ปัญญามัง
นักวาดภาพประกอบปก : 
เพจไข่แมว
บรรณาธิการ: 
โมน สวัสดิ์ศรี
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ.มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เผด็จการวิทยา เป็นหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับเผด็จการ เลือกใช้สีเขียวเป็นสีหลักคุมโทนการออกแบบเนื่องจากเป็นสีที่สื่อถึงอำนาจเผด็จการ และใช้คาแร็คเตอร์ลายเส้นจากเพจไข่แมว ซึ่งเป็นไอคอนของการวิพากษ์วิจารณ์ และต่อต้านอำนาจเผด็จการเป็นองประกอบหลักของปก