วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ ได้วิ่ง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740215868
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
16.6 ซม. x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
Graphic Designer: 
วีระวัฒน์ ปัญญามัง
Graphic Designer (Cover): 
วีระวัฒน์ ปัญญามัง
นักวาดภาพประกอบปก : 
วีระวัฒน์ ปัญญามัง
บรรณาธิการ: 
พัลลภ สามสี, ศรัชญ์ศรณ์ ศรประสิทธิ์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ.มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับ HOW TO วิ่งอย่างถูกวิธี แนวความคิดปกเลยได้มาจากการเคลื่อนไหวของขา องศาหัวเข่าที่เชื่อมไปถึงข้อเท้า ร่วมไปถึงนาฬิกาที่ช่วยวัดคลื่นหัวใจ ไอคอนที่แสดงถึงน้ำในร่างกาย และการจับเวลา ผ่านการออกแบบให้กราฟิกเหมือน INFO ที่เข้าถึงได้ง่ายทุกเพศทุกวัย