พม่ารบไทย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740216179
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 ซม. x 21.4 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
Graphic Designer: 
นุสรา สมบูรณ์รัตน์
Graphic Designer (Cover): 
วีระวัฒน์ ปัญญามัง
นักวาดภาพประกอบปก : 
วีระวัฒน์ ปัญญามัง
บรรณาธิการ: 
อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ.มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเล่มนี้จะเกี่ยวข้องกับการศึกระหว่าง พม่าที่ทำสงครามกับไทย โดยพูดผ่านหลักฐานของฝั่งพม่าเป็นหลัก แนวคิดของเล่มมาจากหอกที่ใช้สู้รบกันในสงคราม เพราะลวดลายของหอก และรูปทรง สามารถบอกเอกลักษณ์ และสื่อถึงชาติของตนเองได้เป็นอย่างดี ส่วนสีที่ใช้คือสีน้ำเงินที่บ่งบอกถึงอำนาจของความเป็นกษัตริย์